Tūkstančius metų bevardžiais krantais teka upės.
Ateina žmogus, nutiesia tiltą, kad po amžių surastų paguodą tas, kuris studijuos jų kontūrus.
Darbai įprasmina metus.
Tebus jie gražūs ir teisingi dar tūkstantį metų.

Inž. Henrikas Adolfas Kebeikis

Henrikas