Kibeikių giminės medis

Pedigree map of Eduardas Kibeikis


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Elena Raščiauskaitė, Adelė Pretkel (Predkel), Adomas Raščiauskas, Elena Mikalauskaitė, Mykolas Kibeikis, Rožė Vinckūnaitė, Vikentijus Pretkel (Predkel), Juzefa Sakovska.