Kibeikių giminės medis

Pedigree map of Barbora Kibeikytė


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
3 individuals are missing birthplace map coordinates: Barbora Kibeikytė, Mykolas Kibeikis, Rožė Vinckūnaitė.