Kibeikių giminės medis

Pedigree map of Regina Kibeikaitė


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Teodora Raščiauskaitė, Adelė Pretkel (Predkel), Mykolas Kibeikis, Rožė Vinckūnaitė, Vikentijus Pretkel (Predkel), Juzefa Sakovska.