Kibeikių giminės medis

Pedigree map of Artūras Kibeikis


4 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Regina Beniušytė, Elena Raščiauskaitė, Adelė Pretkel (Predkel), Adomas Raščiauskas, Elena Mikalauskaitė.